fbpx

Allmänna Vilkor

Nedan hittar ni vår allmänna policy och användarvillkoren som gäller för vår organisation
“Folkets Pengar”som  är en tjänst som tillhandahålls av en privatperson. Meningen med tjänsten är att erbjuda information och rådgivning om ekonomi och investering i ädelmetaller till andra privatpersoner. 

Viktigt:
Folkets Pengar tar inte under några omständigheter ansvar för dina investeringar eller de köp du gör, oavsätt om det har varit baserat på rekommentationer via denna hemsida, eller via partners som vi rekommenderar på denna hemsida. 

För att göra det ännu tydligare. Alla rekommentationer och artiklar på denna sida är endast våra egna tankar och ideer. Alla investeringar eller beslut du tar baserat på den informationen vi har givit, är ditt och endast ditt ansvar.

Du kan inte stämma oss eller kräva någonsomhelst ersättning för ev förlust av kapital, pengar, valuta eller liknande, baserat på den informationen du har använt från denna hemsida. 

All information du hittar på Folkets Pengar är endast rekommendationer, tankar och åsikter baserat på den information vi har. Investering i guld, silver eller andra metaller, innebär alltid en risk, och du kan förlora pengar. Vi tar absolut inget ansvar över någon av de förluster du gör på dina investeringar. Vi tar heller inget ansvar för några extrakostnader, tullavgifter eller annan kostnad som du kan bli belastad med, om du handlar ädelmetaller från någon återförsäljare. Ta alltid reda på vad som gäller när du investerar och handlar. Kolla lokala lagar om du är osäker.

Genom att fortsätta använda denna sida, så accepterar du dessa vilkor.

1 Välkommen till folketspengar.se 
1.1 Tjänsten och webbplatsen folketspengar.se drivs av en privatperson (nedan benämnd “Vi, Oss , Vår Tjänst”), med säte i Gnesta. På vår sida kan du som kund (nedan benämnd “Du”) hitta råd och tips om investeringar i guld och andra metaller, även cryptovaluta och liknande. Du kan även bli medlem eller följa oss på sociala medier.
1.2 Om Du använder webbsidan är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och våra tjänster. 
1.3 Före användning av tjänst kan du om du önskar läsa igenom dessa Allmänna Villkor. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från folketspengar.se/allmäna-vilkor
2 Folketspengar.se hanterar personuppgifter i enighet med personuppgiftslagen (PUL)
3. Ansvarsbegränsning
3.1 Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Oss enligt dessa Allmänna Villkor har Vi ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida till följd av att hemsidan eller tjänsten inte motsvarade dina förväntningar. Vi ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.
3.2 Vi ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på folketspengar.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som behövs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post m.m.
3.3 Även om Vi anstränger oss för att erbjuda Våra tjänster utan tekniska störningar kan speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda folketspengar.se. Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Vi ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten på webbsidan.
3.4 Du är själv ansvarig för all information som Du lägger upp eller skriver på allmänt forum på webbplatsen, Vår Blogg samt vår Facebooksida och att Du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Vi har rätt att radera uppgifter som skrivits på allmänt tillgängligt forum på webbplatsen samt inlägg som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämpad lag. Om Du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt är vi tacksamma om du kontaktar oss.
4 Reklamation
4.1 Skulle det uppstå något problem och du skulle känna dig missnöjd av någon av Våra tjänster, kommer Vi att göra allt i Vår makt för att försöka finna en lösning så att du blir nöjd. Skulle ett sådant ärende uppstå vänligen kontakta Oss.
5.0 Vi behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via folketspengar.se samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedan benämnt “Skyddad Egendom”).
5.2 Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från folketspengar.se eller berörda partners är därför uttryckligen förbjudet.
6 Hantering av personuppgifter
6.1 Vi garanterar att dina uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part. Specifikt våra medlemmars information som är anonym och kommer inte användas av tredje-part, förutom tjänsten Mailchimp som används för att skicka ut nyhetsbrev.
6.2 Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Vi ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som folketspengar.se behandlar. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till oss via förmuläret på hemsidan.
7 Cookies
7.1 Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
7.2 Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.
7.3 Hur stänger Du av cookies?
Om Du inte accepterar användandet av cookies kan Du stänga av cookies via Din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på folketspengar.se begränsas (se punkt 10.3). 

Har du fler frågor om folketspengar.se användande av cookies kan du höra av dig till oss med ämnesraden “Cookies”.
8 Allmänt
8.1 Vi kan modifiera dessa Allmänna Villkor när som helst, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar Du alltid på
8.2 Om Du inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan du tyvärr inte nyttja våra tjänster. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.
9 Tillämplig lag och tvister
På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.

Rulla till toppen