fbpx

INVESTERA I SILVER

Vad är Silver?

Rent silver
Silver är sällsynt, vackert och används inom ett stort antal områden inom tillverksindustrin.

Precis som guld är silver ett av jordens 8 ädelmetaller. Det är ett grundämne som varken kan återskapas eller förstöras. 

Silver är mycket sällsynt. Man räknar med att den totala uppgrävda mängen är omkring 1.6 miljoner ton, jämfört med exempelvis järn som produceras runt 3000 miljoner ton årligen.

Intressant nog är silver ofta en biprodukt från bly-, bly/zink- eller kopparmalmsbrytning.

Silver används flitigt inom industrin bland annat inom fotografisk utrustning, läkemedel, elektronik, batterier, samt som investeringsform. 

Är silver pengar?

Kort sagt ja. Det har ett inneboende värde och har används som betalningsmedel i 2600 år. 

Faktum är att silver har varit det vanligaste materialet i betalningsmynt genom historien

På grund av sitt lägre värde jämfört med guld, så har silver används i mer vardagliga mindre betalningar såsom inköp av mat och verktyg.

Många nationella myntverk ger ut silvermynt med riktiga valörer på. Där garanterar staten att myntet är lagligt betalningsmedel.

Investera i silver mynt

Hur skiljer sig silver från guld?

Silver precis som guld är en utmärkt värdehållare och investering, dock så skiljer de sig åt ganska mycket. 

Den kanske viktigaste skillnaden från ett investeringsperspektiv är att silver inte är momsfritt. Det betyder att butiker i Sverige lägger på 25% moms på priset när du köper silver.

Den andra stora skillnaden är hur guld och silver används. Medan guld till stor del används som investering, så används silver även till stor del inom industrin.

Detta påverkar priset annorlunda. När marknaden faller tenderar silver till skillnad från guld att falla också. Det är en naturlig effekt av att det används i produktion. Om färre varor producerar tex under en finanskris så behövs även mindre silver, och priset faller.

Genom att kombinera köp av silver och guld beroende på konjunktur, så kan du dra fördelar av båda två. Smart va?

 

Varför finns det moms på silver?

amerikanska fed

En av de kanske största skillnaderna mellan silver och guld är att silver inte är momsfritt. Men varför är det så?

Momsfritt guld förklaras med att det ses som ett betalningsmedel. Kollar man på historien så finns det ingen anledning till att silver inte skulle kategoriseras på samma sätt. 

Vi har rimliga skäl att tro att eftersom centralbanker världen över äger en stor del av världens guldreserver, finns det ett större intresse att momsbefria guld.

Silver har ju dessutom ett lägre värde än guld, och samma värde silver skulle därför ta upp mycket mer plats i centralbankernas valv. 

Vi tror därför att det är en fråga om lagringskostnader som gett denna skillnaden. För centralbanker som har råd att köpa i stora volymer, så blir guld….ja mer praktiskt att lagra helt enkelt.

Silver har dock alltid varit folkets favoritvaluta.

Vad påverkar silverpriset?

När man pratar om pengar och inneboende värde så har silver en stor fördel, till och med jämfört mot guld. 
Det används som en sällsynt och viktig råvara inom industrin.

Den kände Warren Buffert ska ha en gång skämtsamt sagt om guld: ”Det gör ingenting annat än att stirrar på dig”
Detta var en av huvudanledningarna till varför han valde att investera i silver istället för guld. 

Och det är kanske det bästa argumentet. Silver kommer mer stor säkerhet att behålla sitt värde över tid, för att det helt enkelt behövs i samhället.

Silver erhålls ofta som en restprodukt från koppar och blyutvinning, båda metaller verksamma i produktion. När ekonomin bromsas och mindre saker produceras, blir det mindre lönsamt med gruvverksamhet, och även mängden silver minskar. Detta påverkar också priset.

Detta skapar en annorlunda prisbild än guld. När silverpriset är högt, är det en indikation på att ekonomin mår bra och att industrin har god efterfrågan. Om priset är lågt så är det en indikation på att ekonomin mår dåligt, och att efterfrågan på varor är låg.

Idag används guld framförallt inom elektronik, läkemedel, fotografisk utrusning, smycken samt mynt och medaljer. Den sista gruppen (som utgör ungefär en fjärdedel) inkluderar folk som investerar i silver som tillgång.

På grund av detta diversifiering så faller oftast silverpriser inte riktigt lika hårt som börsen under kriser, men priset är klart högst när ekonomin mår bra.

 

Guld blir dyrare under kris och silver blir sällan dyrare
En tabell som visar på hur priset för guld och silver ändras under stora finanskriser. Lägg märke till skillnaderna.

Vilka typer av silver finns det?

Silver skiljer sig inte nämnvärt från guld gällande former för investering.

Silvrets pris sätts genom en beräkning av:
1. Silvers handelsvärde
2. Kostnad för tillverkning av mynt eller tacka
3. Ev samlingvärde (tex för äldre mynt)
4. Skick på tacka eller mynt
5. Vinstmarginal för butik

Det finns dock en stor skillnad mot guld. Kostnaden för att prägla/tillverka mynt eller tacka är ungefär samma, för alla typer av metaller. Men eftersom varje mynt/tacka är billigare, så blir också det % prispålägget mycket större.

Låt oss säga att det kostar 20 kronor att präga ett mynt, oavsätt om det är guld eller silver.
För ett silverpris runt 200 kr /mynt, så utgör tillverkskostnaden nästan 10% av silvervärdet i hela myntet! På ett guldmynt som kostar 15 000, så mostvarar det mindre än 0.01% av guldets värde.

 

Bli en smart silver-inversterare

En man som vill göra gott intryck

Med allt sagt ovan, så är silver en förhållandevis dyr investering med alla extra pålägg. 

När både moms och tillverkningskostnad läggs på priset, så ligger du redan förlust vid inköp.

Redan där så har du ditt första tips när det gäller investering av silver. Silver är en långtidsinvestering.

Om du köper Silver idag och säljer imorgon så har du tappat 20-30% värde. 

Köp därför endast silver om du planerar att hålla det under en längre tid.

Nedan ska vi kolla på olika sätt att investera billigare i silver, för att undvika att betala överpriser för silver.

Investera i silvertackor

Som sagt ovan, så är silver en förhållandevis dyr investering med alla extra pålägg. Kostnaden för att prägla en stor silvertacka är dock inte mycket högre än en mindre tacka eller ett mynt.

Genom att köpa silver i större kvantiteter, kan du spara en hel del av dom extra avgifterna som kommer med.

En silvertacka på 300 gram, har ju tex bara en tillverkningskostnad medan 10 st silvermynt på 30 gram styck, har större tillverkskostnad per mynt.

Kom dock ihåg att tackor kan vara lite svårare att sälja än mynt, eftersom det är enklare att kontrollera äktheten på ett mynt. 

Fördelar:
– Stor tacka är ofta billigare än silvermynt
– Lättare att lagra i större mängder

Nackdelar:
– Får inte ett samlarvärde som vissa mynt
– Svårare att kontrollera äkthet och därmed svårare att sälja, framförallt privat

Två stora silver tackor från Scottsdale

Investera i silvermynt

Det finns många olika investeringsmynt, och de varierar i vikt från några gram upp till ett kilo. De vanligaste mynten har en storlek på 1 oz (uns), ungefär 31 gram.

Till skillnad från guld kan det ibland vara en bra ide att inte alltid titta på de billigaste mynten. Som vi nämnde innan är silver relativt dyrt pga. sin dyra tillverkningskostnad i förhållande till silvervärde.

Ovanliga mynt som producerats i färre antal, har ju en lägre % av tillverkskostaden i förhållande till myntets värde (i det här fallet silvervärde + samlarvärde)

Rabatt erbjuds dock ofta på billigare mynt när du köper flera, så båda tillvägagångsätten kan vara värda att utforska.

Fördelar:
– Ökar ofta mer i värde än tackor äver tid
– Lätta att köpa och sälja världen över.
– Enkla att kontrollera (för att undvika förfalskningar)

Nackdelar:
– Kan tappa i värde om skicket försämras nämnvärt.
– Ofta lite dyrare än tackor

 

Numismatiska & Samlarmynt

Samlarmynt eller Numismatiska mynt som det även kallas på finspråk, är mynt som har ett samlarvärde och ofta ett dyrare inköpspris.

Vägen till att lära sig denna typ av investering är lång, och vi rekommenderar generellt sätt inte denna typ av investering för nybörjaren. 

Numismatiska silvermynt kan vara värda att lära sig mer om, eftersom deras dyrare inköpspris kan kompensera för en del av det (i förhållandevis till låga silverpriset) höga tillverkningskostnaden. 

Du kan även köpa eller byta dessa mynt momsfritt med andra samlare på andrahandsmarknaden. 

Fördelar:
– Smart investering och roligare samling.
– Mestadels andrahand vilket gynnar momsfri handel
Värdet kan vara mindre känsligt för konjunkturer

Nackdelar:
– Dyrare inköpspris, ofta långt över marknadspris
– Kräver gedigen kunskap för att göra en smart investering.
– Svårt att hitta köpare om du behöver sälja snabbt

Digitalt silver - Certifikat & börshandlade fonder

Vi ska kort gå in på två typer av digitalt silver.
Den ena är så kallade börshandlade produkter med silver  som underliggande resurs.

Certifikat & börshandlade fonder
Vi rekommenderar generellt sätt inte denna typ av investeringsform, av den enkla anledningen att du inte äger ditt silver och du kan även tappa insatsen.

Men jämfört med guld finns det några fler fördelar för börshandlade silverprodukter.

I exempelvis certifikat behöver du inte långtidsinvestera eftersom du inte betalar moms eller tillverkskostnader. Du kan därför kortsiktigt spekulera i uppgång eller nedgång av pris och tjäna pengar på det.

Fördelar:
– Inget momstillägg
– Ingen långtidsinvestering 
– Du slipper allt krångel med att hantering och lagring
– Det är enkelt och snabbt att köpa och sälja

Nackdelar:
– Du äger inte guldet. Händer något finns inga garantier
– Du spekulerar i silverpriset, du äger inte silver.
– Du betalar ofta avgifter på dina vinster
– Till skillnad från fysiskt silver så kan förlora allt

 

Digitalt silver - Lagrat silver

Den andra typen av digitalt guld kallar vi för lagrat silver. Denna produkt handlas online och du köper riktigt silver som sedan lagras i ett valv i ett annat land. Du betalar en årig avgift i lagringskostnad.

Lagrat silver
Denna typen av investering är för en del en bra balans mellan fysiskt och digitalt silver. Till skillnad från börshandlat silver så äger du faktiskt silvret själv. I vissa fall behöver du dessutom inte betala moms på inköp, så länge du inte tar ut ditt silver fysiskt (ofta till en hög avgift)  Du kan även köpa och sälja med andra handlare som har silver i samma valv, vilket gör det till ett billigt alternativ. Det finns dock vissa nackdelar.

Fördelar:
– Billigare inköpspris och enklare hantering
– I vissa fall momsfritt
– Relativt enkelt och snabbt att köpa och sälja

Nackdelar:
– Osäkert vad som händer med ditt silver vid en kris
– Årliga avgifter, blir dyrt över tid
– Ganska krånglig registreringsprocess och deklaration

 

Var köper man billigt silver?

Silver till skillnad från guld belastas med inköpsmoms 

Du kan därför göra en del besparingar genom att köpa ditt silver från ett land inom EU där momssatsen är lägre än i Sverige.

För mindre inköp, så blir ofta frakt och liknande dyrare, vilket gör Sverige till ett alternativ.

Köper man utanför Sveriges gränser så är både Estland, Belgien & Tyskland populära alternativ.  Belgien har 21% moms och Tyskland 19% (ibland mindre), jämfört med hela 25% i Sverige.

Estland är det enda land inom EU som säljer momsfritt silver, genom ett kryphål i EU’s lagstiftning. Det är dock ganska krångligt med en del risker. 
Bland annat måste du boka frakt separat på egen hand, dessutom finns det en risk att Sverige lägger på moms i efterhand om paketet stoppas i tullen. 

Estland kan dock vara en bra alternativ om du planerar att själv åka dit, eftersom du kan ta med dig ditt silver själv.

Precis som för guld så skiljer sig priser från olika handlare. Du kan använda sidor såsom gold.de för att jämföra priser från olika handlare i Tysland för att få en ide om aktuella silverpriser. 

En annan möjlighet är att handla guld i andrahand privat, tex via blocket och tradera. Var mycket försiktig eftersom det finns mycket förfalskningar i omlopp. Handla inte privat om du inte har möjlighet att verifiera äktheten på mynten innan, och om du använder Tradera, så se till att säljaren har många bra omdömmen tidigare.

Ett klart bättre alternativ än blocket är att bli medlem på det utmärka forumet http://www.adelmetallforum.se/
Där kan du handla av seriösa säljare. Dock så krävs det att du blir medlem innan. Det är dock ett utmärkt forum för att lära sig mer om ädelmetaller. 

Hur förvarar man silver?

Förvaring av silver hemma är lite annorlunda än guld.

Silvers yta kan reagera med luften och skapa silveroxid, vilket ofta svärtar silvret. Du har säkert sett det någon gång på gamla silverskedar.

När du förvarar silver hemma, se till att du förvarar dom i en torr och gärna tät miljö. Mynt kan placeras i lufttäta förpackningar (som ofta kommer med när man köper dom). Tackor kan du lägga i vakumförslutna påsar. Se bara till att undvika plast som innehåller PVC.

Vi rekommenderar att du förvarar ditt silver i antingen ett kassaskåp eller helt enkelt att du gömmer det på en plats där ingen kan hitta det.

Ett hem är en trygg plats för silver, men det tar lite mer plats än guld. Det gör det också lite säkrare. Hur ofta tror du man ser en tjuv som springer runt och bär på 10kg tunga silvertackor? 

Kolla även med ditt försäkringsbolag. I vissa fall gäller hemförsäkringen även ädelmetaller. 

Om du absolut inte vill förvara silver hemma så kan det vara värt att kolla på digitalt valv-silver som vi nämnde tidigare i artikeln. Det går även att använda ett bankfack i nödfall. 

 

Sista ord: Silver har alltid varit folkets valuta

Genom historien har guld varit de rikas valuta. Vanliga människor ägde inget guld, det var för dyrt. Idag ägs en stor del av allt guld av olika länders centralbanker.

Silver har alltid varit folkets valuta. Det som vanliga människor som du och jag har haft råd med och kunnat betala för våra dagliga inköp.

Och det är precis det som gör silver attraktivt som investering idag. Alla kan köpa och spara silver.

Det är en perfekt introduktion till ädelmetaller, till och med våra barn kan spara sin veckopeng och köpa ett halvt uns silver för ungefär 150 kronor. 

Ett silvermynt är även en perfekt gåva som kommer att öka i värde med tiden, till den som fått det.

Om du inte var du ska börja, ta ett första steg och köp ett silvermynt. Det är ett första steg mot en lång resa.

Grattis, du är klar med lektion fyra om silver

I den här lektionen har du lärt dig om silver som investeringsform. Vad silver är och varför varje person bör äga det. Vi jobbar hårt för att publicera nya artiklar där du kan läsa och få inblick.
Bli medlem idag så låter vi dig veta när vi publicerar en ny artikel.

Vi behöver
din hjälp

Goda råd är dyra, men vi jobbar gratis. Vill du ge oss en hjälpande hand, stödja vänner och familj eller kanske till och med donera en slant?

Som tur är finns det massor du kan göra, klicka vidare för att se alla alternativ. Tack på förhand! 

Rulla till toppen